Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

Dodatok č.1/2015 K VZN OBCE PRÁZNOVCE č. 4/2014 O DANI Z NEHNUTEĽNOSTI

Schválené: 15.12.2015

Účinnosť: 1.1.2016

 

Dodatok č.1/2015

K VZN OBCE PRÁZNOVCE č. 4/2014 O DANI Z NEHNUTEĽNOSTI

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Práznovciach na základe § 6 a § 11 ods. 4 písm.g) zákona NR SR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

v y d á v a

pre územie Obce Práznovce tento dodatku ku Všeobecne záväznému nariadeniu č.4/2014 o dani z nehnuteľností.

Týmto dodatkom sa menia ustanovenia VzN č.4/2014 takto:

§ 4 písm. b) 0,077 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,

 

§ 4 písm. g) 0,950 € za priemyselné stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,

 

 

 

Tento dodatok č.1/2015 k VzN č.4/2014 o dani z nehnuteľností bol schválený Obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2016.Platnosť nadobúda 15-tym dňom od zverejnenia a účinnosť od 1.1.2016.

 

 

 

 

Jaroslav Blina – starosta obce


 

Schválené:

Vyhlásené:

Účinnosť:


 

dnes je: 20.7.2019

meniny má: Iľja, Eliáš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka