Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

D o d a t o k č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Práznovce č. 2/2006 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb

Schválené: 30.5.2014

Účinnosť: 15.6.2014

D o d a t o k č. 1

k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Práznovce č. 2/2006 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb

 

Obecné zastupiteľstvo v Práznovciach v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva tento dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Práznovce č. 2/2006 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb:

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2006 sa mení takto:

 

Znenie § 3 – Výnimky z času predaja v obchode a času prevádzky služieb sa vypúšťa a nahrádza sa novým znením:

 

§ 3

Jednorazové určenie času predaja v obchode a času prevádzky služieb

1.Jednorazové predĺženie prevádzkovej doby je možné výlučne:

a/ z dôvodu konania mimoriadnej akcie alebo neverejnej akcie /podujatia/ pre uzavretú spoločnosť /napr.svadba, životné jubileum alebo udalosť/,

b/ z dôvodu konania nepravidelnej a verejnej akcie /podujatia/ s prísluchovou hudbou alebo s hudobnou produkciou /diskotéka, tanečná zábava a pod./

2.Podnikateľ /prevádzkovateľ/ je povinný ohlásiť obci jednorazové predĺženie prevádzkovej

doby najneskôr 3 dni pred konaním tejto akcie /podujatia/.

3.Podnikateľ /prevádzkovateľ/ je povinný v ohlásení jednoznačne určiť dôvod jednorázového predĺženia prevádzkovej doby, ktorý nemôže byť zameniteľný s iným.

4.Obec v prípade, že jednorázovému predĺženiu prevádzkovej doby nebránia žiadne prekážky pri výkone samosprávy, vydá podtvrdenie o skutočnosti, že uvedené predĺženie

prevádzkovej doby berie na vedomie a súhlasí s ním.

 

V § 4 – Sankcie sa suma 5 000 Sk v odseku 1 nahrádza sumou 165 eur a suma 200 000 Sk v odseku 2 sumou 6 638 eur.

Návrh tohto dodatku bol v zmysle ustanovenia § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejnený od 9.5.2014. do 26.5.2014 .

 

Tento dodatok schválilo Obecné zastupiteľstvo v Práznovciach dňa 30.5.2014. Dodatok bol zverejnený v zmysle ustanovenia § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov od. 30.5.2014 do 15.6.2014 .

Platnosť a účinnosť nadobúda 15-tym dňom od jeho zverejnenia.

 

Jaroslav Blina

starosta obce

 

 

 

 

 

dnes je: 24.5.2019

meniny má: Ela

webygroup
ÚvodÚvodná stránka