Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

D o d a t o k č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Práznovce č. 9/2012 o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Práznovce

Schválené: 30.5.2014

Účinnosť: 15.6.2014

D o d a t o k č. 1

k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Práznovce č. 9/2012 o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Práznovce

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Práznovciach v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva tento dodatok č. 1 k VzN Obce Práznovce č. 9/2012:

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2012 sa mení takto:

 

vypúšťa sa § 2 – Vymedzenie základných pojmov

§ 3 až § 19 sa číslujú ako § 2 až §18.

 

Návrh tohto dodatku bol v zmysle ustanovenia § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejnený od 09.05.2014 do 26.05.2014.

 

Tento dodatok schválilo Obecné zastupiteľstvo v Práznovciach dňa 30.05.2014. Dodatok bol zverejnený v zmysle ustanovenia § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov od. 30.05.2014 do 15.6.2014 .

Platnosť a účinnosť nadobúda 15-tym dňom od jeho zverejnenia.

 

 

Jaroslav Blina

starosta obce

 

 

dnes je: 22.5.2019

meniny má: Júlia, Juliana

webygroup
ÚvodÚvodná stránka