Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

Dodatok č. 1/2013 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2013 o prevádzke Materskej školy v Práznovciach pri zníženom počte detí v dochádzke do materskej školy

Schválené: 16.12.2013

Vyhlásené: 16.12.2013

Účinnosť: 1.1.2014

Dodatok č. 1/2013
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2013 o prevádzke Materskej školy v Práznovciach pri zníženom počte detí v dochádzke do materskej školy

Obecné zastupiteľstvo v Práznovciach v súlade s § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva tento dodatok k Všeobecne záväznému nariadeniu obce  Práznovce o prevádzke Materskej školy v Práznovciach, pri zníženom počte detí dochádzajúcich do materskej školy:


Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2013 o prevádzke Materskej školy v Práznovciach, pri zníženom počte detí dochádzajúcich do materskej školy sa mení takto:


Čl. II Zabezpečenie prevádzky
                  odsek 2 sa mení takto:

2/  Z dôvodu racionalizačných opatrení obce v čase prázdnin (hlavných a vedľajších), po predchádzajúcom písomnom záväznom vyjadrení zákonného zástupcu dieťaťa bude prevádzka v materskej škole zabezpečená pri minimálnom počte 10 prihlásených detí. Pri nižšom počte detí bude prevádzka zariadenia prerušená.

V odseku 3 Čl. II sa vypúšťa druhá veta.

Tento dodatok č. 1/2013 k VzN č. 3/2013 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce  Práznovce o prevádzke Materskej školy v Práznovciach, pri zníženom počte detí dochádzajúcich do materskej školy bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Práznovciach dňa 16.12.2013.
Platnosť nadobúda 15-tym dňom od zverejnenia.
 
                                                                                                         Jaroslav Blina
                                                                                                          starosta obce
Zverejnené: od :16.12.2013
                  do: …...............

dnes je: 22.5.2019

meniny má: Júlia, Juliana

webygroup
ÚvodÚvodná stránka