Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

Dodatok č. 1/2013 k VzN č. 4/2012 o miestnom  poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Schválené: 16.12.2013

Vyhlásené: 16.12.2013

Účinnosť: 1.1.2014

Dodatok č. 1/2013
k VzN č. 4/2012 o miestnom  poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady


     Obecné zastupiteľstvo v Práznovciach na základe § 6 a § 11 ods. 4 písm. g/  zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

v y d á v a

pre územie obce Práznovce tento dodatok ku Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady:

Týmto dodatkom sa menia ustanovenia VzN č. 4/2012 takto:

§ 5 „Sadzby poplatku“   sa mení takto:
ods. 1: Obec Práznovce stanovuje pri množstvovom zbere sadzbu poplatku 0,0250 eur za jeden dm3, alebo jeden liter komunálneho odpadu alebo drobného stavebného odpadu.

Tento dodatok č. 1/2011 k VzN č. 5/2009 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Práznovciach dňa 16.12.2013.
Platnosť nadobúda 15-tym dňom od zverejnenia a účinnosť od 1.1.2014.
 
                                                                                                         Jaroslav Blina
                                                                                                          starosta obce
 
Zverejnené: od :16.12.2013
                    do: ….................................

dnes je: 22.5.2019

meniny má: Júlia, Juliana

webygroup
ÚvodÚvodná stránka