Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Komunálny a separovaný odpad

Komunálny a separovaný odpad

Stavebný odpad:

Na stavebný odpad je vyhradené miesto na veľkoobjemový kontajner vedľa kultúrneho domu v Práznovciach, kde sa tento odpad bude odoberať zodpovedným pracovníkom, vždy v pondelok v čase od 8.00 do 16.00 hod. Pracovník vystaví vážny lístok. Na základe tohto potvrdenia je každý občan povinný do 10 dní zaplatiť za stavebný odpad do pokladne obecného úradu v Práznovciach. Sadzba poplatku pri množstvovom zbere je 0,060 € za dm3, schválená vo VZN Obce Práznovce č.4/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bez obsahu škodlivín.

Drobný stavebný odpad vzniká pri prácach na nehnuteľnostiach ako sú domy, chaty, záhrady, rôzne prístavby, ploty, chodníky, múriky atď...Sú to stavby, pri ktorých sa uskutočňujú bežné udržiavacie práce.

Patria sem: odpady z tehál, dlaždíc, keramiky, kúsky betónu, škridla, zemina a kamenivo a pod.

Nepatrí sem: azbest, veľké kusy betónu, izolačné materiály

UPOZORNENIE:

Ak bolo fyzickej osobe vydané stavebné povolenie alebo ohlásenie (súhlas) o realizácií drobnej stavby, resp. súhlas k stavebným úpravám a udržiavacím prácam podľa stavebného zákona, považuje sa takýto vzniknutý odpad za stavebný odpad. Tento je povinný zhodnotiť/zlikvidovať v súlade s § 77 zákona o odpadoch č.79/2015 Z.z., na vlastné náklady. Doklad o likvidácií odpadu bude predložený stavebnému úradu v kolaudačnom konaní.

 

Odpadové pneumatiky:

Ďalej oznamujeme občanom, že odpadové pneumatiky nie sú súčasťou komunálnych odpadov, preto sa nemôžu zbierať. Zákon ustanovil povinnosť odovzdávať ich výlučne distribútorom pneumatík, ktorí ich musia bezplatne odoberať.

 

Zber zmesových plastov, VKM a kovov, papiera, lepenky, elektroodpadu a nebezpečného odpadu sa uskutočňuje iba formou zberu z domácností na základe harmonogramu v danom kalendárnom roku. Nie je možné umiestniť tento odpad na inom mieste ako pred rodinnými domami, nakoľko obec nemá vyhradené zberné miesto.


 

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu v roku 2019
(kompletný harmonogram je na stiahnutie nižšie)

 

 


 

Harmonogram na stiahnutie

Harmonogram odvozu obec Práznovce 2019.xlsx(72.5 kB)Harmonogram odvozu obec Práznovce 2019.xlsx

dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka