Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Územný plán obce

Oznámenie o zverejnení dokumentu - „Územný plán obce Práznovce – návrh“ a „Správy o hodnotení strategického dokumentu Územný plán obce Práznovce“

O Z N A M

Oznámenie o zverejnení dokumentu - „Územný plán obce Práznovce – návrh“ a „Správy o hodnotení strategického dokumentu Územný plán obce Práznovce“

 

 

Oznamujeme občanom Obce Práznovce, že obstarávateľ Obec Práznovce Ul.M.Nešpora 146/4, 955 01 Práznovce doručil Okresnému úradu odboru starostlivosti o životné prostredie v Topoľčanoch Správu o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán obce Práznovce“ /ďalej len „správa“/ a „Územný plán obce Práznovce - návrh“ .

 

Občania našej obce môžu do správy a návrhu územného plánu nahliadnuť v budove Obecného úradu Práznovce v pracovných dňoch:

 

pondelok 8.15 – 12.00 hod. 12.30 – 16.30 hod.

streda: 8.15- 12.00 hod. 12.30 – 16.00 hod.

štvrtok: 8.15 – 12.00 hod. 12.30 – 16.30 hod.

piatok: 8.15 - 12.00 hod.

 

Správa a návrh územného plánu sú zverejnené aj na webovej stránke ministerstva:

http://www.enviroportal.sk/sk/eia

 

Písomné stanoviská verejnosti k uvedenej správe o hodnotení strategického dokumentu a návrhu územného plánu podľa § 10 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. je možné predkladať na adresu: Okresný úrad Topoľčany, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ.Štúra 1738, 955 40 Topoľčany, ako aj v elektronickej forme na adresu: martina.kubranova@minv.sk do 21 dní odo dňa zverejnenia tejto informácie.

 

Práznovce, 08.06.2015

 

Zverejnené: od: 08.06.2015

do …..............

Jaroslav Blina

starosta obce

 


 

Zaslanie oznámenia o zverejnení.


 

O b e c Práznovce

Obecný úrad , M.Nešpora 146/4, 955 01 Práznovce

 

V Práznovciach

01.06.2015

 

 

Č.j.........2015

 

Vybavuje:.

Tel:

 

Vec:

Územný plán obce Práznovce – návrh

oznámenie o prerokovaní „ Územného plánu obce Práznovce – návrh“

 

 

 

Obec Práznovce ako obstarávateľ „Územného plánu obce Práznovce“- návrh

oznamuje

dotknutým orgánom štátnej správy, dotknutým obciam, fyzickým a právnickým osobám a ostatnej verejnosti v obci Práznovce, v súlade s ustanovením § 22 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov, že

prerokovanie Územného plánu obce Práznovce – návrh sa uskutoční v dňoch

 

od 28.05.2015 do 30.06.2015

 

Návrh ÚPN obce Práznovce je k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Práznovciach / a na úradnej tabuli obce/ a na webovej stránke obce.

 

Dotknuté obce a dotknuté orgány štátnej správy podĺa § 22 stavebného zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov sú povinné oznámiť svoje stanovisko k ÚPN obce Práznovce , najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia, kedy lehota na prerokovanie UPN obce končí . Lehotu nie je možné predĺžiť a na neskôr doručené stanoviská sa nebude prihliadať.

 

S pozdravom

 

Jaroslav Blina

starosta obce


 

Územný plán obce Práznovce – zadanie, oznámenie o prerokovaní „ Územného plánu obce Práznovce – zadanie“

 

O Z N A M

 

Územný plán obce Práznovce – zadanie,

oznámenie o prerokovaní „ Územného plánu obce Práznovce – zadanie“

 

Obec Práznovce ako obstarávateľ „Územného plánu obce Práznovce“- zadanie

oznamuje dotknutým orgánom štátnej správy, dotknutým obciam, fyzickým a právnickým osobám a ostatnej verejnosti v obci Práznovce, v súlade s ustanovením § 20 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov, že prerokovanie Územného plánu obce Práznovce – zadanie sa uskutoční v dňoch

od 24.07.2014 do 27.08.2014

 

Zadanie ÚPN obce Práznovce je k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Práznovciach , na úradnej tabuli obce/ a na webovej stránke obce.

 

Dotknuté obce a dotknuté orgány štátnej správy podĺa § 20 stavebného zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov sú povinné oznámiť svoje stanovisko k ÚPN obce Práznovce , najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia, kedy lehota na prerokovanie UPN obce končí . Lehotu nie je možné predĺžiť a na neskôr doručené stanoviská sa nebude prihliadať.

 

Práznovce,24.7.2014 Jaroslav Blina

starosta obce


 

dnes je: 18.6.2019

meniny má: Vratislav

webygroup
ÚvodÚvodná stránka