Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Rod Práznovszkých

Stručný prehľad dejín rodu Práznovszky

Meno nášho rodu je odvodené od obce Práznovce, ktoré ležia na hornom Ponitrí medzi Topolčanmi a Bošanmi.
Najstaršia zmienka o šľachticoch z Práznoviec je implicitne obsiahnutá v listine pápeža Lucia III., ktorým trom obciam, a to Práznovce (Preznulch), Bošany (Bossan) a Krnča (Kernulch) potvrdil právo na vyberanie desiatku, ktoré to právo im ostrihomský arcibiskup Lukáč okolo roku 1160 odňal a následne jeho nástupca Mikuláš okolo roku 1181 vrátil. V dvanástom storočí ešte slobodné kráľovské mestá neexistovali (Práznovce ani neboli mestom), preto právo na vyberanie desiatku mohli uplatňovať iba šľachtici. Listina pápeža Lucia III. z roku 1183 teda nepriamo poskytuje informácie o šľachticoch z Práznoviec aspoň z roku 1160.
V listine Nitrianskej kapituly z roku 1326 sa už spomínajú „šľachtici z Práznoviec“ (nobiles de Preznolch), avšak stále bez uvedenia konkrétnych mien. V tejto listine sa vydáva svedectvo o tom, že šľachtici z Praznoviec  prijali medzi seba Tybu a Kemena, synov Welka, keď oni násilím boli vyhnaní z Praznoviec. Tiež sa títo šľachtici z Praznoviec zaväzujú im pomáhať pri súdnych procesoch ohľadne tohto majetku. Tiež sa zaviazali hradiť Tybovi výdavky spojené so získaním majetku peniazmi alebo čiastkou majetku v Praznovciach v hodnote výdavkov.
Prvé konkrétne menovité údaje o šľachticoch z Práznoviec sa objavujú v listine z roku 1453, kde sa spomína Mikuláš, syn Klimenta z Práznoviec (Nicolaus filius Clementis de Proznolch) ako jeden s prísažných pri uvádzaní istého obdarovaného šľachtica do majetku. V neskorších listinách sa spomínajú ďalší šľachtici z Práznoviec, napríklad Peter, Jakub, Abrahám, Pavol, Brikcius a pod.
Listina o darovaní majetku v Práznovciach (niekedy v prvej polovici 12. storočia alebo skôr) sa podľa môjho vedomia nezachovala. Zachovala sa však donačná listina kráľa Mateja z roku 1466 o darovaní majetku v Stračine (Szarkafalva, resp. Zarkafalwa) bratom Petrus a Stephanus de Praznocz a kráľa Vladislava II z roku 1514 o darovaní majetku v Horňanoch Benedictovi de Praznocz.
Poslední známi členovia rodu Práznovszky, ktorí žili v Nitrianskej župe približne do polovice 16. storočia, boli bratia Peter, Pavol a František. Prvé dve vetvy vymreli po meči a ich majetky v súlade s uhorským zvykovým právom prešlo so súhlasom panovníka na ženského potomka, resp. späť na panovníka, ktorý ich potom daroval inému šľachticovi.
Potomkovia tretieho z troch bratov Františka sa začiatkom 17. storočia objavujú v Satmárskej župe. V odpise sa zachovala erbová listina vydaná uhorským kráľom Matejom II. (ako rímsko-nemecký cisár Matej I.) dňa 1. novembra 1617, ktorým Petrovi a jeho rodine opätovne potvrdil ich šľachtický pôvod a udelil mu erb. V Satmárskej župe je z rôznych listín známych niekoľko generácií až do konca 17. storočia.
V 18. storočí žili Práznovszkí v Šarišskej župe, konkrétne v Lipanoch a Lubotíne. V druhej Polovici 18. storočia tu žilo päť bratov, ktorí chodili do Piaristického gymnázia v Sabinove.
Na prelome 17. a 18. storočia sa Práznovszkí postupne dostali do služieb grófa Károlyiho, kde zastávali vysoké funkcie pri správe ich majetku. Jeden z nich, môj priamy predok František, bol istý čas dokonca vrchným správcom celého majetku rodu Károlyi. Rod Károlyi mal majetky po celom vtedajšom Uhorsku, preto jedna vetva nášho rodu sa dostala spät do Nitrianskej župy. Michal Práznovszky pôsobil až do jeho smrti v roku 1804 v Šuranoch a jeho už spomínaný syn František v Palárikove pri miestnom kaštieli a priľahlých majetkoch.  Ďalší potomkovia boli všetci bez výnimky právnici a pôsobili ako advokáti alebo notári najprv v Šuranoch a neskôr v Nových Zámkoch.

V Nových Zámkoch dňa 14. apríla 2008, JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc.


 

Rod Práznovszky.

Erb rodu - maľovaný.

Erb rodu - maľovaný.

Erb rodu - drevo.

Erb rodu - drevo.

Fotografia členov rodiny.

Fotografia členov rodiny.


 

dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka