Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Vyhodnotenie verejného obstarávania

Súhrnná správa podľa § 99 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (za I.štvrťrok r.2016)

 


1. Predmet zákazky: Ekonomické a environmentálne poradenstvo pre
projekt s názvom „ Infraštruktúra pre trávenie voľného času v obci
Práznovce“
Hodnota zákazky (s DPH): 7.635 €
Identifikácia úspešného uchádzača:
Zhotoviteľ: JA-BL-KO, s.r.o.
Sídlo: J.M.Hurbana 2, 940 01 Nové Zámky
IČO: 46 845 160


2. Predmet zákazky: Cykloturistická trasa Práznovce – Krnča – Kostolík
Starý háj
Hodnota zákazky (s DPH): 23.884,20 €
Identifikácia úspešného uchádzača:
Zhotoviteľ: Slovenský cykloklub
Sídlo: Námestie Slobody 1716/6, 921 01 Piešťany
IČO: 34 009 388


3. Predmet zákazky: Zjednodušená dokumentácia, ekonomické
a environmentálne poradenstvo k príprave projektu: „Cykloturistická
náučná trasa z Práznoviec do lokality Starý háj“
Hodnota zákazky (s DPH): 2.122,76 €
Identifikácia úspešného uchádzača:
Zhotoviteľ: Slovenský cykloklub
Sídlo: Námestie Slobody 1716/6, 921 01 Piešťany
IČO: 34 009 388


 

Súhrnná správa podľa § 99 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (za IV.štvrťrok r.2015)

 


1. Predmet zákazky: Projektová dokumentácia „Zabezpečenie
     projektovej a rozpočtovej dokumentácie na stavebné akcie
     v obci Práznovce“
     Hodnota zákazky (s DPH): 19.900 €
     Identifikácia úspešného uchádzača:
     Zhotoviteľ: Ing.Jozef Katrák – TOP PROJEKT
     Sídlo: Obchodná 1321/6, 955 01 Topoľčany
     IČO: 11 744 316


2. Predmet zákazky: Spracovanie „Koncepcie rozvoja
     informačných systémov“
     Hodnota zákazky (s DPH): 1.920 €
     Identifikácia úspešného uchádzača:
     Zhotoviteľ: CENTIRE, s.r.o.
     Sídlo: Záhradnícka 72, 821 08 Bratislava
     IČO: 368 66 857


3. Predmet zákazky: PD pre projekt: „Stavebná úprava miestnej
     komunikácie Fr.Zupku pre obec Práznovce
     Hodnota zákazky (s DPH): 4.000 €
     Identifikácia úspešného uchádzača:
     Zhotoviteľ: Ing.Janka Mihaliková
     Sídlo: Krušovská 1831/9, 955 01 Topoľčany
     IČO: 43535402


 

Súhrnná správa podľa § 99 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (za III.štvrťrok r.2015)

Súhrnná správa podľa § 99 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z.

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení neskorších predpisov (za III.štvrťrok r.2015)

 

 

1. Predmet zákazky: Výmena plastových okien a montáž sieťok na

okná „Požiarna zbrojnica, Obecný úrad“

 Hodnota zákazky (s DPH): 4.273,76 €

 Identifikácia úspešného uchádzača:

 Zhotoviteľ: INCODEC, spol.s.r.o.

 Sídlo: Čakajovce 436, 951 43

 IČO: 36788236

 

 

 

2. Predmet zákazky: Externý projektový manažment „Kultúrny

dom – zvýšenie energetickej účinnosti existujúcich verejných

budov“

 Hodnota zákazky (s DPH): 2.670 €

 Identifikácia úspešného uchádzača:

 Zhotoviteľ: Ing.Peter Gráčik

 Sídlo: Krátka 4204/12, 955 01 Topoľčany

 IČO: 34669604


 

Súhrnná správa podľa § 99 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (za II.štvrťrok r.2015)

Súhrnná správa podľa § 99 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z.

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení neskorších predpisov (za II.štvrťrok r.2015)

 

 

1. Predmet zákazky: Dodávka a montáž závlahového systému

„Futbalové ihrisko Práznovce“

 Hodnota zákazky (s DPH): 7.000 €

 Identifikácia úspešného uchádzača:

 Zhotoviteľ: ProRain Services

 Sídlo: Práznovce, Jesenského 320

 IČO: 46596569


 

Súhrnná správa podľa § 99 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (za I.štvrťrok r.2015)

Súhrnná správa podľa § 99 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (za I.štvrťrok r.2015)


1. Predmet zákazky: Projektová dokumentácia „Zabezpečenie
projektovej a rozpočtovej dokumentácie na stavebné akcie
v obci Práznovce“

Hodnota zákazky (s DPH): 19.900 €
Identifikácia úspešného uchádzača:
Zhotoviteľ: Ing.Jozef Katrák – TOP PROJEKT
Sídlo: Obchodná 1321/6, 955 01 Topoľčany
IČO: 11 744 316


2. Predmet zákazky: Spracovanie „Koncepcie rozvoja
informačných systémov“

Hodnota zákazky (s DPH): 1.920 €
Identifikácia úspešného uchádzača:
Zhotoviteľ: CENTIRE, s.r.o.
Sídlo: Záhradnícka 72, 821 08 Bratislava
IČO: 368 66 857

 


 

Súhrnná správa podľa § 99 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (za IV.štvrťrok r.2014)

Súhrnná správa podľa § 99 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (za IV.štvrťrok r.2014)


1. Predmet zákazky: Realizácia stavebných prác: „Materská škola –
zvýšenie energetickej účinnosti existujúcej verejnej budovy“

Hodnota zákazky (s DPH): 140.368,17 €
Identifikácia úspešného uchádzača:
HASIL – HD, s.r.o.
Sídlo: 956 13 Hrušovany
IČO: 365 50 531

 


 

Súhrnná správa podľa § 99 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (za III.štvrťrok r.2014)

Súhrnná správa podľa § 99 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (za III.štvrťrok r.2014)


1. Predmet zákazky: Realizácia stavebných prác: „Obnova strechy
kabín OFK“

Hodnota zákazky (s DPH): 5.131,37 €
Identifikácia úspešného uchádzača:
Róbert Mrúz
Sídlo: Alexyho 2700, 955 01 Topoľčany
IČO: 436 28 931


2. Predmet zákazky: Realizácia stavebných prác: „Plastové okná
a dvere pre rekonštrukciu kabín OFK“

Hodnota zákazky (s DPH): 1805,70 €
Identifikácia úspešného uchádzača:
KS PLASTIK, s.r.o.
Sídlo: Štefániková 309/10, 956 31 Krušovce
IČO: 476 95 641

 


 

Súhrnná správa podľa § 99 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z.

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (za II.štvrťrok r.2014)

 

 

1. Predmet zákazky: Projektová dokumentácia: „Materská škola -

zvýšenie energetickej účinnosti verejnej budovy“

Hodnota zákazky (s DPH): 2.950 €

Identifikácia úspešného uchádzača:

Zhotoviteľ: Ing.Jozef Katrák – TOP PROJEKT

Sídlo: Obchodná 1321/6, 955 01 Topoľčany

IČO: 117 44 316

 

2. Predmet zákazky: Projektová dokumentácia: „Kultúrny dom – zvýšenie energetickej účinnosti verejnej budovy“

Hodnota zákazky (s DPH): 1.950 €

Identifikácia úspešného uchádzača:

Zhotoviteľ: Ing.Jozef Katrák – TOP PROJEKT

Sídlo: Obchodná 1321/6, 955 01 Topoľčany

IČO: 117 44 316

 

3. Predmet zákazky: Zabezpečenie obstarania územného plánu obce Práznovce

Hodnota zákazky (s DPH): 1.150 €

Identifikácia úspešného uchádzača:

Zhotoviteľ: Ing.arch.Gertruda Čuboňová

Sídlo: Nábrežie mládeže 83, 949 01 Nitra

 

 

 


 

Súhrnná správa o zákazkách podľa § 91 ods. 1 písm. a) s cenami vyššími ako 1 000 eur (za IV.štvrťrok r.2013)

Súhrnná správa o zákazkách podľa § 91 ods. 1 písm. a) s cenami vyššími ako 1 000 eur (za IV.štvrťrok r.2013)

1. Predmet zákazky: Realizácia „Obnova verejného priestranstva pred Kultúrnym domom v Práznovciach“
Hodnota zákazky (s DPH): 22.151,46 €
Identifikácia úspešného uchádzača:
Zhotoviteľ: ORAVEC, s.r.o.
Sídlo: 956 03  Krtovce č.10
IČO: 45973113

2. Predmet zákazky: Realizácia „Revitalizácia verejného priestranstva v centre obce Práznovce“
Hodnota zákazky (s DPH): 22.408,62 €
Identifikácia úspešného uchádzača:
Zhotoviteľ: ORAVEC, s.r.o.
Sídlo: 956 03  Krtovce č.10
IČO: 45973113


 

Súhrnná správa o zákazkách podľa § 91 ods. 1 písm. a) s cenami vyššími ako 1 000 eur (za III.štvrťrok r.2013)

Súhrnná správa o zákazkách podľa § 91 ods. 1 písm. a) s cenami vyššími ako 1 000 eur  (za III.štvrťrok r.2013)

1. Predmet zákazky: „Vypracovanie územného plánu obce Práznovce“ v celom rozsahu podľa zákona č.50/1976 Z.z. a vyhlášky č.55/2001 Z.z.
Hodnota zákazky (s DPH): 9.000 €
Identifikácia úspešného uchádzača:
Zhotoviteľ: LANDURBIA – architektonický ateliér
Sídlo: Na Graniari 22, Banská Bystrica
IČO: 14421062


 

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka