Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

Dodatok 117 k VzN 5 2015 - volebné plagáty

Schválené: 20.6.2017

Účinnosť: 6.7.2017


 

Dodatok č. 1/2017

K VzN č. 5/2015 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov


 


 

Obec Práznovce /ďalej len „Obec“/ na základe § 6 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 16 zákona NR SR č. 181/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z.z.o politických hnutiach v znení neskorších predpisov vydáva

dodatok č. 1/2017 k VzN č. 5/2015 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov:

V čl.3 „Miesta na umiestňovanie volebných plagátov“ sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

3. Takto vyhradená plocha bude k dispozícii kandidujúcim subjektom až do skončenia volebnej kampane. Ak kandidujúci subjekt nevyužije svoje právo na umiestnenie volebného plagátu, ostane miesto určené na umiestnenie volebného plagátu pre kandidujúci subjekt prázdne. Na toto miesto nebude možné umiestniť volebný plagát iného kandidáta.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.


 

Tento dodatok bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Práznovciach dňa 20.06.2017.Platnosť nadobúda 15-tym dňom od zverejnenia.


 


 

Jaroslav Blina

Starosta obce


 


 

Zverejnené od 21.06.2017 do ..........................


 

dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka