Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie obce Práznovce č. 1/2016 o určení názvov ulíc

Schválené: 19.4.2016

Účinnosť: 15.5.2016

Všeobecne záväzné nariadenie obce Práznovce č. 1/2016 o určení názvov ulíc


 

Obecné zastupiteľstvo v Práznovciach na základe ustanovenia § 6 ods. 1 a v súlade s § 2b zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, plne rešpektujúc ďalšie právne predpisy, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie /ďalej len nariadenie/

Čl. I

Úvodné ustanovenia

/1/ Účelom tohto nariadenia je určenie názvov ulíc.

/2/ Pri určovaní názvov ulíc sa postupuje v zmysle osobitných predpisov. (1)


 

Čl. II

Určenie názvov ulíc

Týmto nariadením sa v obci Práznovce určujú názvy ulíc:

Ulica Bagarova

Ulica Benkova

Ulica F.Zupku

Ulica Hviezdoslavova

Ulica Jesenského

Ulica M.Nešpora

Ulica Novomeského

Ulica Rezutova

Ulica Rošického

Ulica Šmidkeho

Ulica Uhrova

Ulica Urxova

 

Čl.III

Popis a lokalizácia ulíc

Grafické znázornenie ulíc je vyznačené v prílohe tohto nariadenia.


 

Čl.IV

Záverečné ustanovenia

/1/ VZN č. 1/2016 schválilo Obecné zastupiteľstvo v Práznovciach dňa 19.4.2016 a účinnosť nadobúda 15-tym dňom od zverejnenia na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce.

/2/ Schválené názvy ulíc zapíše Obec Práznovce do evidencie názvov ulíc a verejných priestranstiev.


 

Jaroslav Blina

starosta obce


 


 

(1) § 1 až 3 vyhlášky MV SR č. 141/2015, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 31/2003 Z.z.,ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb


 

Zverejnené: od 20.04.2016 do ...................

dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka